Breda: 076 - 514 74 44

Chaam: 0161 - 492 508

boekhouding@ackoijen.nl

Thuiswerken als grensarbeider; Fiscale voordelen voor u als werknemer!

Het vrije verkeer van werknemers is een fundamenteel onderdeel van de Europese Wetgeving. Als gevolg daarvan vervagen de nationale grenzen steeds meer in de context van de toenemende globalisering. Niet zelden komt het voor dat men op zoek is naar een professionele uitdaging over de grens.

Wonen in het ene land en werken in het andere, is wat de grensarbeider onderscheidt van de traditionele werknemer die werkt in het land waar hij of zij woont. Een grensarbeider heeft te maken met twee landen, waardoor het soms moeilijk is om te bepalen welke belasting- en sociale zekerheidsregels van toepassing zijn. 

In dit artikel bespreken we achtereenvolgens:

*Klik op 1 van de linkjes hierboven om direct naar de desbetreffende alinea te gaan

 

Dubbelbelastingverdrag tussen Nederland & België 

Om te voorkomen dat zowel het werkland als het woonland dezelfde inkomensbestanddelen belasten, is er tussen België en Nederland een dubbelbelastingverdrag gesloten, dat voor elke inkomenscategorie bepaalt welk land bevoegd is om de belasting te heffen..

Artikel 15 van dit Verdrag bepaalt dat bezoldigingen in beginsel belast worden in de staat waar de werkzaamheden worden uitgeoefend, tenzij de volgende drie voorwaarden gelijktijdig vervuld zijn:

 • Het verblijf in de werkstaat duurt niet langer dan 183 dagen gedurende een periode van 12 maanden
 • Het salaris wordt niet betaald door of voor rekening van een werkgever in de werkstaat
 • Het salaris wordt niet ten laste gelegd van een vaste inrichting van de werkgever in de werkstaat

Zelfs indien niet aan de befaamde 183 dagenregel voldaan is, kan het zijn dat er alsnog belastbaarheid in het werkland ontstaat.

Veeleer gebeurt dit wanneer dat de werkgever in het werkland instaat voor de betaling van het loon. Men is dan belastbaar in het land waar de werkgever is gevestigd, op voorwaarde dat die werkdagen ook effectief fysiek hebben plaatsgevonden in het werkland.

Indien men echter fysiek buiten het werkland actief is voor deze werkgever, op bijvoorbeeld thuiswerkdagen of in zogenaamde ‘derde landen’ anders dan België of Nederland, dan zijn deze werkdagen belastbaar in het woonland waar men is ingeschreven. Het andere land moet dan overeenkomstig het loon vrijstellen voor belastingdoeleinden. 

Neem contact met ons op en leg uw situatie voor. We kijken graag mee en kunnen als specialist vaak snel de belangrijkste aandachtspunten van een salary split schetsen.

 

Arbeidsflexibiliteit vaak een win-win situatie

Thuiswerken is door de aanhoudende maatregelen omtrent het coronavirus vaak verplicht. Dit zal echter steeds meer de norm worden, ook nadat de overheidsinstanties de regels hebben versoepeld. In de praktijk is deze vorm van arbeidsflexibiliteit vaak een win-win situatie.

 • Voor de werknemer omdat er een betere balans tussen werk- en privéleven ontstaat.
 • Voor de werkgever zit het voordeel in besparingen op kantoorruimte, maar ook in een beter gemotiveerd en productiever personeelsbestand.

Wanneer een werkgever een grensarbeider toestaat om van thuis uit te werken, is het wel belangrijk de nodige aandacht te vestigen op de potentiële gevolgen van dit thuiswerk, zowel op fiscaal vlak als op vlak van de sociale zekerheid.

Door niet enkel te werken in het land waar de werkgever gevestigd is, wordt een salarissplitstructuur bekomen, waarbij dat men belastbaar is in woon- én werkland. Het grote voordeel is dat de fiscale tarieven hiervoor doorgaans lager liggen dan wanneer het gehele loon in één land zou worden belast. 

Het Nederlandse en Belgische belastbare loon vallen dan immers in de lagere belastingschijven, waardoor men netto op jaarbasis meer overhoudt. Naast een lager belastingtarief, zijn er afhankelijk van de persoonlijke situatie en uitgaven nog meer fiscale optimalisaties mogelijk, waardoor de totale belastingdruk nog verder daalt.

Bovenstaande uiteenzetting toont duidelijk aan dat het raadzaam is om zich bij het aangaan van een internationale dienstbetrekking te laten bijstaan door een fiscaal adviseur. Dankzij onze jarenlange expertise op het gebied van grensarbeid, kunnen wij zowel de sociaal- als fiscaalrechtelijke aspecten voor u onder de loep nemen.

 

Simulatieberekeningen en pro forma belastingaangiften

Wij kunnen uw toekomstige, grensoverschrijdende tewerkstelling in kaart brengen door middel van simulatieberekeningen en pro forma belastingaangiften, aan de hand van verschillende scenario’s. Deze vergelijken we met uw huidige situatie, zodat  u een gefundeerde beslissing kunt nemen over het al dan niet aanvaarden van de baan over de grens. 

Ook nadat u de uitdaging over de grens bent aangegaan, kunnen wij u ontzorgen en assisteren bij de fiscale verwerking van zowel de jaarlijkse Belgische als de Nederlandse aangiften inkomstenbelasting. 

Aarzel niet om hiervoor contact op te nemen met één van onze experts.

Dit zijn wij:

  • Ruim 50 jaar ervaring in de regio Breda en Chaam
  • Altijd direct benaderbaar 
  • Aantrekkelijke tarieven, afgestemd op het MKB
  • Omvangrijke kennis van fiscaliteit
  • Pro-actief met u mee denken én handelen
  • Periodieke controle van uw gegevens om gevolgen voor uw belasting te signaleren
  • Persoonlijke service als kern van onze dienstverlening

Deskundig advies nodig?

Maak een afspraak voor een advies of kennismaking

Locaties

Vestiging Breda

Esserstraat 79
4813 EJ Breda
Tel. 076 - 514 74 44
E-mail: boekhouding@ackoijen.nl

Vestiging Chaam

Raadhuisplein 1
4861 RV Chaam
Tel. 0161 - 492 508
E-mail: boekhouding@ackoijen.nl